Praha - Pardubice - Kolín

Proč biorezonance

terapie

Vyjádření specialisty k biorezonanční metodě odvykání kouření

V poradně pro odvykání kouření, která funguje  nepřetržitě  v lázních Teplice nad Bečvou a.s. od r.1994, využívám různé metody odvykání kouření-např. rozbor kuřáckých návyků, psychoterapie, nabízím a používám náhradní nikotinovou léčbu ve všech nyní dostupných formách, informuji o klientům dostupné farmakoterapii určené k odvykání kouření.

O novinkách v odvykání kouření se pravidelně vzdělávám na postgraduálních seminářích konaných každoročně ve spolupráci s 1.LF UK v Praze.

Všechny výše uvedené metody mají své klady i zápory,k jejich využívání však je třeba opakovaných návštěv poradny, což lze s efektem využít u klientů, kteří jsou zde léčeni v rámci psychorehabilitačního lázeňského pobytu, na který se naše lázně specializují. Možnost opakovaného využití poradny mají i klienti kteří jsou z  okolí a jsou schopni dojíždět . Průměrný počet návštěv klienta v poradně během čtyřtýdenního pobytu je 6-8.

S ohledem na skutečnost pandemie nikotinismu, ale také na nutnost poskytnout i zdálenějším klientům i možnost ambulantní léčby, která vede k odvykání kouření, zakoupila naše firma přístroj-celotělový spektrální analyzátor Bicom optima.
Přístroj je certifikován, jedná se o elektronický zdravotnický prostředek určený k běžné i speciální terapii a doplňuje takto možnosti našeho léčení.

Po víc jak ročních zkušenostech s tímto přístrojem mohu sdělit, že efekt léčby klienta, který přichází odvyknout kouření, je lepší než při standardní léčbě s využitím jakékoliv jiné, mně známé formy odvykání ( tuto skutečnost si ověřujeme v právě probíhající několikaleté studii).

Klient tuto terapii podstupuje jednorázově nebo opakovaně. V podstatě nemáme kontraindikací k podávání této léčebné metody- jen ji neaplikujeme těhotným zvláště v prvním trimestru a ještě jsem ji nepodala  klientovi s ICD či PM.

Případné nežádoucí účinky uváděné klienty byly minimální a klienti na cílený dotaz uváděli jen občas mírnou cefaleu. Žádný z klientů, kteří odcházeli po aplikaci biorezonance přístrojem Bicom 2000, neměli na cigaretu bezprostřední chuť.

S ohledem na tyto skutečnosti jsem přesvědčena ,že tato metoda patří mezi možnosti léčby nikotinismu.

MUDr.Věra Mrázová
pro odvykání kouření
Lázeňské sanatorium Bečva 
Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
únor 2008

Diagnostika a regenerace

Přístroj BICOM nabízí pomoc nejen při odvykání kouření ale také při diagnostice a léčbě akutních i chronických onemocnění.

 • celostní přístup a vysoká úspěšnost
 • léčení příčin onemocnění - ne pouze příznaků
 • metoda bez léků a jejich vedlejších účinků
 • možnost léčby běžně neléčitelných nemocí
 • přesná diagnostika
 • odhalení skrytých příčin onemocnění

Jistě jste se i Vy často ptali, proč přes velký blahobyt a neuvěřitelný vědecký pokrok existuje stále více lidí, kteří trpí alergiemi a chronickými nemocemi, ať už se jedná o dospělé, starší lidi anebo děti.

Z tohoto důvodu jsme hledali metodu, která poskytuje v diagnostice a terapii nové možnosti: biorezonanční terapii BICOM.

Biorezonanční metoda patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné cesty přírodní léčby do oblasti tzv. „alternativní medicíny“ neboli holistické medicíny. S úspěchem se biorezonance využívá v humánním i veterinárním lékařství více jak 30 let.

Proč biorezonanční terapie BICOM?

V chirurgických oborech a při akutních onemocněních dokáže běžná medicína velkolepé věci. Léčba chronických onemocnění se ale většinou vyvíjí složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. Proto je v této oblasti potřeba řešení velmi naléhavá. Biorezonanční metoda BICOM je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína vydala novým směrem. Díky přístroji BICOM mohou být v mnoha případech zjištěny a léčeny skutečné, často skryté, příčiny onemocnění.

Pozadí chronických onemocnění

Dnes žijeme ve velkém blahobytu.

Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických látek a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den. Čím víc těchto možnosti využíváme, tím větší cenu za ně ale platíme.

Když sud přeteče

Na současného člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemikálií, používání léků v chovu zvířat atd.

Tyto zátěže u mnoha pacientů způsobí, že sud přeteče.

To se může projevit v  různých formách. Od nejasných poruch duševního stavu přes chronickou únavu až k závažným tělesným problémům.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné u pacientů se stejnými obtížemi zjistit zcela odlišné příčiny těchto poruch. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorními parametry) často možné.

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat mechanismy potřebné k zotavení těla.

Je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k uzdravení. Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnávány mimořádné negativně působící vlivy. Když však na tělo působí příliš velké zátěže nebo je jich příliš mnoho a navíc po delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou bržděny nebo dokonce blokovány.

Jak funguje metoda BICOM?

Biorezonanční metoda BICOM se používá již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodního léčitelství do oblasti tzv. „holistických nebo-li alternativních metod“. Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory „školní medicíny“.

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že každá látka, tedy i každá buňka, část těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd., vytváří elektromagnetické vlnění. Každá substance má podle své vlastnosti určitou typickou vlnovou délku nebo frekvenci se zcela individuální charakteristikou. Ta se označuje také jako frekvenční vzorek.

Buňky spolu komunikují

Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace, tedy výměna informací mezi buňkami. Výzkum biofotonů vychází z toho, že spolu buňky prostřednictvím „světelných blesků“ (vyzařováním fotonů)  komunikují - vyměňují si informace přes určité frekvence.

Zatěžující vlivy nebo látky mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Ve zdravém těle funguje výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla plnit svůj úkol. Pokud tělo ovlivňují rušivé látky (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou komunikaci mezi buňkami zabraňovat.

Narušená komunikace mezi buňkami

Pokud je výměna informací mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce. To se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně nápadných poruch duševního stavu, poklesem výkonu, chronickou únavou a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími příznaky. Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde, často také podmíněna dědičností, již nějaká slabina existuje.

Individuální a důkladné zjištění zátěže

Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako „zvláštní skládka odpadu“ pro zatěžující látky, pokud jsou vylučující orgány jako např. játra/žlučník ledviny, střevo a jiné přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální pro uchovávání informací, ukládají se zde také zprávy o zatěžujících substancích. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná.

Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj Bicom zde nabízí cennou pomoc. Pomocí něj lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektrický smog, materiály používané v zubní medicíně, alergeny atd.)

 

U zjištěných zátěží se provádí léčba přístrojem BICOM s odpovídajícími frekvenčními vzorky:

Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována

Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zatěžující látky mohou tak být uvolněny a vyloučeny. Poté, co se organismus zbaví škodlivin pomocí přístroje BICOM, dostává se zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zatěžujícími látkami.

Celostní přístup v medicíně

Terapie BICOM má základ v tradiční medicíně. Tradiční medicína založená na zkušenostech vychází z celostního pohledu, kde celek není jen prostým součtem jednotlivých prvků. Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína léčí jiným způsobem, a to tak, že najde a řeší příčiny nemoci, které mohou být rozprostřeny nejen všude v těle, ale i v psychice. Na rozdíl od západního lékařství neléčí jen příznaky nemoci. Nevnucuje pacientům léky, které mohou škodit svými vedlejšími účinky a tím mohou u pacienta vyvolat jiné potíže.

Proto i správný BICOM terapeut na pacienta pohlíží jako na celého člověka a nejen na komplex buněk a biochemických procesů. Je tak schopen najít a následně odstranit fyzické i psychické problémy.

(text převzatý z www.bicom-optima.cz)

 

Diagnostické možnosti metody BICOM:

 • potravinové alergeny, testování alergických reakcí na běžné potraviny
 • všeobecné alergeny - pyly, prach, zvířecí chlupy (srst)
 • nedostatek minerálů a vitamínů v těle
 • napadení viry, bakteriemi, plísněmi a jinými parazity
 • psychická zátěž, zátěž toxiny a těžkými kovy
 • zátěž geopatogenních zón

Terapeutické možnosti:

 • eliminace alergických zátěží
 • senná rýma, astma
 • akutní a chronické záněty sliznice trávicího systému, včetnětenkého a tlustého střeva
 • revmatické potíže
 • změny vnitřních orgánů
 • migrény a veškeré druhy bolestí
 • odstranění virů, bakterií, plísní a parazitů z těla
 • neurodermatitida
 • autoimunitní poruchy
 • hormonální nerovnováha
 • nedostatečná imunita různého původu
 • neinvazní odstraňování bradavic
 • problémy akutní i chronické
 • eliminace závislosti, včetně kouření a alkoholismu
 • potlačení chutě na sladké