Praha - Pardubice - Kolín

Průběh odvykání kouřeníInformace pro klienty

Počítačová metoda odvykání kouření je v našich centrech prováděna pomocí přístroje BICOM Optima.
Jedná se o nejmodernější přístroj, který pracuje na bázi elektromagnetického působení (tzv. biorezonance). Přístroj splňuje veškeré normy na provoz a je s úspěchem využívána ve zdravotnictví, humánní i veterinární medicíně.
Biorezonanční metoda je bezbolestná a nemá negativní účinky na organismus.
Tělo není vystaveno elektrickému proudu. Při zákrocích vedených proti nikotinovým závislostem je úspěšnost cca 80%.

Jak to funguje?

Důležité základy následujícího myšlenkového modelu biorezonanční metody se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice.

Podle poznatků kvantové fyziky mají částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že každá substance – tak i každá buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie, toxiny, nikotin, dehet atd. – mají elektromagnetické vyzařování.

Každá substance má svou určitou typickou frekvenci, se zcela individuální charakteristikou.

Ta se označuje také jako frekvenční vzorek.

materie

Výhody antinikotinové metody:

  • je bezbolestná a bez vedlejších účinků,
  • trvá 40 - 50 min,
  • potlačuje chuť na nikotin a fyzickou návykovost,
  • eliminuje abstinenční příznaky (vyskytují se individuálně a velice minimálně),
  • potlačuje informaci pasivního kouření (přítomnost kuřáků nevyvolává chuť na cigaretu),
  • výrazně usnadní proces odvykání,
  • výsledky vykazují až 80% úspěšnost,
  • nevyužívá náhražek nikotinu, detoxikace organismu probíhá bezprostředně po odvykací kúře,
  • výrazně přispívá ke zlepšení zdravotního stavu a úspoře finančních prostředků.

Naše centra ke každému klientovi přistupují individuálně a díky poznatkům a zkušenostem předního českého odborníka, lékaře MUDr. Josefa Pekárka, úspěšně pomáháme 20 let kuřákům bojovat se závislostí na nikotinu.

materie

Pokud jste se rozhodli antinikotinovou metodu podstoupit, je důležité se předem telefonicky objednat, kontaktní údaje naleznete v sekci KONTAKTY.

Na vlastní odvykací kúru vezměte s sebou poslední nedopalek cigarety a 4 hodiny před odvykací kúrou nepít kávu ani jiné kofeinové nápoje.

V případě obtíží je možné absolvovat antinikotinový zákrok opakovaně, pro další návštěvu použijte předaný registrační kupón (druhý zákrok do 30-ti dnů zdarma).

Berte prosím biorezonanční metodu jako způsob pomoci v zanechání kouření, který potlačí fyzickou závislost na cigaretách, nikoli psychické návyky.

Upozornění:
Biorezonanční metoda se nedoporučuje - těhotným ženám, osobám s aplikovaným kardiostimulátorem a v případě, že podstupující kuřák užívá inzulín, požadujeme písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře.