Proč biorezonance

Vyjádření specialisty k biorezonanční metodě odvykání kouření.

V poradně pro odvykání kouření, která funguje  nepřetržitě  v lázních Teplice nad Bečvou a.s. od r.1994, využívám různé metody odvykání kouření-např. rozbor kuřáckých návyků, psychoterapie, nabízím a používám náhradní nikotinovou léčbu ve všech nyní dostupných formách, informuji o klientům dostupné farmakoterapii určené k odvykání kouření.

O novinkách v odvykání kouření se pravidelně vzdělávám na postgraduálních seminářích konaných každoročně ve spolupráci s 1.LF UK v Praze.

Všechny výše uvedené metody mají své klady i zápory,k jejich využívání však je třeba opakovaných návštěv poradny, což lze s efektem využít u klientů, kteří jsou zde léčeni v rámci psychorehabilitačního lázeňského pobytu, na který se naše lázně specializují. Možnost opakovaného využití poradny mají i klienti kteří jsou z  okolí a jsou schopni dojíždět . Průměrný počet návštěv klienta v poradně během čtyřtýdenního pobytu je 6-8.

S ohledem na skutečnost pandemie nikotinismu, ale také na nutnost poskytnout i zdálenějším klientům i možnost ambulantní léčby, která vede k odvykání kouření, zakoupila naše firma přístroj-celotělový spektrální analyzátor Bicom 2000. Přístroj je certifikován, jedná se o elektronický zdravotnický prostředek určený k běžné i speciální terapii v oblasti neastrofyzikálními léčby a doplňuje takto možnosti našeho léčení .

Po víc jak ročních zkušenostech s tímto přístrojem mohu sdělit, že efekt léčby klienta, který přichází odvyknout kouření, je lepší než při standardní léčbě s využitím jakékoliv jiné, mně známé formy odvykání ( tuto skutečnost si ověřujeme v právě probíhající několikaleté studii).

Klient tuto terapii podstupuje jednorázově nebo opakovaně. V podstatě nemáme kontraindikací k podávání této léčebné metody- jen ji neaplikujeme těhotným zvláště v prvním trimestru a ještě jsem ji nepodala  klientovi s ICD či PM.

Případné nežádoucí účinky uváděné klienty byly minimální a klienti na cílený dotaz uváděli jen občas mírnou cefaleu. Žádný z klientů, kteří odcházeli po aplikaci biorezonance přístrojem Bicom 2000, neměli na cigaretu bezprostřední chuť.

S ohledem na tyto skutečnosti jsem přesvědčena ,že tato metoda patří mezi možnosti léčby nikotinismu.

           

 

                                                                                              MUDr.Věra Mrázová
                                                                                              Poradna pro odvykání kouření
                                                                                              Lázeňské sanatorium Bečva 
                                                                                              Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 
                                                                                              únor 2008

                                                                                            

..